Zawory

Na zaworach gromadzą się osady węglowe. Dlaczego?

Engine valves carbon cleaning

Konstrukcja dzisiejszych silników powoduje “bezpośredni wtrysk” do komory spalania, w której zamiast mieszaniny paliwa i powietrza w komorze wstępnego spalania jest wtryskiwane paliwo pod niskim ciśnieniem, a pod wysokim ciśnieniem bezpośrednio do cylindra i mieszane z powietrzem, który zostało już wprowadzone. Korzyści z bezpośredniego wtrysku paliwa to: większa oszczędność paliwa i lepsza efektywność spalania.

Jednak wadą jest to, że paliwo nie przechodzi przez zawory dolotowe i z tego powodu nie są one czyszczone. Jeśli wziąć pod uwagę, że włączenie systemu recyrkulacji spalin (EGR) jest dodane, to zwiększa się ilość niewykorzystanego paliwa, oleju i innych osadów, które zanieczyszczają porty dolotowe więc nie jest zaskakujące, że zawory są brudne.

czyszczenie zaworow silnika wodorem

Czyszczenie zaworów silnika wodorem

Aby usunąć nagar na zaworach można oczyścić je bez demontażu z pomocą wodoru, który jest tańszą alternatywą w stosunku do demontażu i usunięcia zaworów.